<
Trang chủ » Tra từ
nến  
[nến]
  • candle
To light a few candles on the altar.
100 watt bulb
  • candlepower
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt