<
Trang chủ » Tra từ
nặng nề  
[nặng nề]
  • heavy; lumbering
  • severe; hard; tough; onerous
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt