<
Trang chủ » Tra từ
nước sôi  
[nước sôi]
  • boiling water
To scald oneself
To scald one's right arm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt