<
Trang chủ » Tra từ
nước da  
[nước da]
  • complexion
To have a dark/greyish/sallow complexion
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt