<
Trang chủ » Tra từ
nông sản  
[nông sản]
  • agricultural product; (nói chung) agricultural/farm produce
Food processing industry; Agribusiness
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt