<
Trang chủ » Tra từ
nông dân  
[nông dân]
  • farmer; cultivator; tiller; ploughman; peasant; (nói chung) peasantry
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt