<
Trang chủ » Tra từ
nín khóc  
[nín khóc]
  • to stop crying; to leave off crying
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt