<
Trang chủ » Tra từ
nét  
[nét]
  • stroke; line
Stroke of the pen
Line of drawing; brushwork
  • trait; feature
The new features
  • (nói về hình ảnh) (tiếng Pháp gọi là Net) xem sắc nét
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt