<
Trang chủ » Tra từ
nâu  
[nâu]
tính từ.
  • brown.
dark brown.
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt