<
Trang chủ » Tra từ
nách  
[nách]
  • armpit
To carry something under one's arm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt