<
Trang chủ » Tra từ
mustard  
['mʌstəd]
danh từ
  • (thực vật học) cây mù-tạc
  • tương mù-tạc
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người sắc sảo; sự sắc sảo; sự hăng hái
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt