<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
musique  
danh từ giống cái
 • âm nhạc, nhạc
trường âm nhạc (dạy nhạc)
học nhạc
nghe nhạc
nhạc và lời của một bài hát
nhạc nhảy
nhạc kịch
nhạc phim (được lồng trong phim)
nhạc cổ điển / hiện đại
 • đội nhạc
đội quân nhạc
 • bản nhạc
biết đọc bản nhạc
 • tính nhạc
tính nhạc của một bài thơ
   • (thân mật) đi rất nhanh
   • có những thói quen đúng giờ và đều đặn
   • phổ nhạc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt