<
Trang chủ » Tra từ
muscle  
['mʌsl]
danh từ
  • bắp thịt, cơ
  • (nghĩa bóng) sức lực
một người có sức lực, một người vạm vỡ
      • không động đậy
nội động từ
  • to muscle in (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đột nhập, xâm nhập
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt