<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mur  
danh từ giống đực
 • bức tường
bức tường gạch
xây một bức tường
xây bịt lại, xây tường xung quanh
bức tường không có cửa sổ
(nghĩa bóng) người ấy là cả một bức tường
bức tường âm thanh, hàng rào âm thanh
 • ( số nhiều) thành trì, thành; thành phố
ông ở trong thành chúng tôi từ bao giờ?
ngoại ô, ngoại thành
   • đi đến một thất bại chắc chắn
   • xử bắn ai
   • tại nhà, ở nhà
   • giữa bốn bức tường (trong tình trạng tù túng, không có lối thoát)
   • (thể dục thể thao) làm tường
   • bước tường Béc-lin (giữa Đông Đức và Tây Đức)
   • tai vách mạch rừng
   • dồn ai vào chân tường, dồn ai vào đường cùng
   • bước tường đồng (bóng)
   • lấy hết đồ đạc trong phòng
   • nhảy tường trốn ra
   • đụng phải một việc khó quá
   • vấp phải sự cản trở, bị từ chối dứt khoát
   • không thể lùi được nữa
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt