<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
multithreading  
Tin học
  • Khi lập trình với Java, bạn có thể tạo ra nhiều tuyến đoạn ( thread ) đồng hành để giải quyết nhiều việc cùng lúc. Trong thời gian chờ đợi người dùng quyết định lựa chọn khả năng nào đó, bề ngoài máy tính dường như rỗi rãi nhưng trong "hậu trường" máy tính có thể vẫn đang làm việc. Đó là do khâu giao tiếp với người dùng chỉ là một tuyến đoạn của chương trình mà thôi. Ví dụ, tranh thủ lúc người dùng đọc một trang văn bản, bạn cho hình ảnh và âm thanh của trang tiếp theo nạp bào bộ nhớ trên tuyến đoạn khác. Trong lĩnh vực điều tác dữ liệu, một kỹ thuật ở đó các mắt trong một cấu trúc dữ liệu hình cây chứa các biến trỏ ( pointer) đến các mắt cao hơn để băng qua cấu trúc hiệu quả hơn.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt