<
Trang chủ » Tra từ
moving  
['mu:viη]
tính từ
  • động, hoạt động
  • cảm động, gợi mối thương tâm, làm mủi lòng
một cảnh thương tâm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt