<
Trang chủ » Tra từ
mound  
[maund]
danh từ
  • ụ (đất, đá), mô (đất, đá)
  • gò; đống; đồi; núi nhỏ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt