<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
motorway  
['moutəwei]
danh từ
  • đường lớn dành cho ô tô chạy nhanh; đường cao tốc; xa lộ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt