<
Trang chủ » Tra từ
motor  
['moutə]
danh từ
  • động cơ; mô-tơ
Động cơ điện
Động cơ lắp ngoài
  • xe ô tô
  • (giải phẫu) cơ vận động; dây thần kinh vận động
tính từ
  • vận động
dây thần kinh vận động
động từ
  • đi ô tô
đi ô tô từ thành phố này đến thành phố khác
  • đưa đi bằng ô tô
đưa một người bạn về bằng ô tô
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt