<
Trang chủ » Tra từ
mort  
['mɔ:t]
danh từ
  • (săn bắn) tiếng (còi, tù và) báo hiệu thú săn đã cùng đường
  • (thông tục) số lượng lớn
ở sông có một số lượng lớn cá, ở sông có nhiều cá
  • (từ lóng) người đàn bà, cô gái
  • cá hồi ba tuổi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt