<
Trang chủ » Tra từ
morsel  
['mɔ:səl]
danh từ
  • miếng, mấu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt