<
Trang chủ » Tra từ
morning  
['mɔ:niη]
danh từ
  • buổi sáng
chào (buổi sáng)
sáng mai
  • (thơ ca) buổi bình minh
      • vào buổi bình minh của cuộc đời; lúc tuổi thanh xuân
      • dư vị khó chịu sau một đêm nhậu nhẹt chè chén
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt