<
Trang chủ » Tra từ
morceau  
[mɔ:'sou]
[mɔ'souz]
danh từ số nhiều morceaux , morceaus
danh từ
  • trích đoạn/đoạn trích
  • tác phẩm âm nhạc/văn học
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt