<
Trang chủ » Tra từ
moon  
[mu:n]
danh từ
 • mặt trăng
trăng non
trăng tròn; trăng rằm
trăng lưỡi liềm
 • ánh trăng
 • (thơ ca) tháng
   • (từ lóng) dọn nhà đi trong đêm tối để tránh trả tiền nhà
   • cách đây rất lâu
   • rất hiếm, ít khi, năm thì mười hoạ
năm thì mười hoạ tôi mới gặp cô ta
   • chú cuội, người mơ mộng vơ vẩn
   • sung sướng vô ngần về điều gì
nội động từ ( + about , around... )
 • đi lang thang vơ vẩn
 • có vẻ mặt thờ thẫn như ở cung trăng
ngoại động từ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt