<
Trang chủ » Tra từ
monte  
['mɔnti]
danh từ
  • bãi cây lúp xúp, khu rừng con
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt