<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
monté  
tính từ
 • được trang bị
được trang bị đầy đủ áo quần
 • đi ngựa, cưỡi ngựa
toán quân đi ngựa
 • (âm nhạc) so dây
so dây theo cung độ
 • nạm
nạm vào bạch kim
   • bốc lên, hăng lên
   • cưỡi ngựa tốt
   • (thông tục) có chân tay khoẻ, cân đối
   • nổi nóng
   • đậm màu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt