<
Trang chủ » Tra từ
monster  
['mɔnstə]
danh từ
  • quái vật, yêu quái
  • con vật khổng lồ (như) giống voi khổng lồ thời tiền sử
  • (nghĩa bóng) người tàn bạo, người quái ác; người gớm guốc
một người vô cùng tàn bạo, một con quỷ độc ác
  • quái thai
tính từ
  • to lớn, khổng lồ
một chiếc tàu khổng lồ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt