<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
monosodium glutamate  
[,mɒnəʊ,səʊdiəm'glu:təmeit]
danh từ
  • muối natri của axit glutamic thường làm tăng mùi vị của thức ăn, bột ngọt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt