<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
monosoc  
tính từ ( không đổi)
  • (có) một lưỡi cày
danh từ giống đực
  • cày một lưỡi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt