<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
moins  
phó từ
 • kém hơn, không bằng; ít hơn
ít người hơn
nó không lớn bằng (nó nhỏ hơn)
không tốt bằng
nó làm việc không bằng anh của mình
ba lần ít hơn
 • càng ít
càng biết nó, người ta càng ít mến nó
 • kém, dưới
dưới hai mươi kilogam
nó dưới hai mươi tuổi
   • rẻ hơn, kém hơn, ít hơn
anh không thể mua được quyển sách ấy rẻ hơn đâu;
   • trừ phi là
   • nếu không...
   • ít nhất là
bệnh kéo dài ít nhất là một năm
   • kém trí khôn, đần độn
   • ít ra cũng
   • càng ngày càng ít đi
   • nhưng ít ra cũng
   • trong một thời gian ít hơn
   • (thân mật) rất nhanh chóng
   • trong một thời gian rất ngắn, trong nháy mắt
   • thiếu
   • chẳng có gì thay đổi đâu
   • ít nhất, kém nhất
   • càng ít... thì càng ít...
   • càng ít... thì càng nhiều...
   • ít hơn bao giờ hết
   • hết sức ít
   • không phải là không
   • không thể ít hơn
   • không kém
   • không chút nào, hoàn toàn không
   • ít nhiều
   • ít ra cũng phải
   • không gì kém hơn
   • thực là, rõ ràng là
anh ấy thực là một anh hùng
   • không chút nào
nó không tốt chút nào
   • ít ra là
giới từ
 • trừ
mười lăm trừ tám còn bảy
 • kém
chín giờ kém năm (phút)
 • âm
trời rét mười độ âm
danh từ giống đực
 • cái ít nhất
kẻ có thể làm được nhiều nhất thường lại làm ít nhất
 • người ít hơn, người kém hơn
những người dưới 20 tuổi
 • (toán học) dấu trừ
đặt dấu trừ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt