<
Trang chủ » Tra từ
modern  
['mɔdən]
tính từ
  • hiện đại
khoa học hiện đại
  • cận đại
lịch sử cận đại
danh từ
  • người cận đại, người hiện đại
  • người ưa thích cái mới, người có quan điểm mới
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt