<
Trang chủ » Tra từ
mode  
[moud]
danh từ
  • cách, cách thức, lối, phương thức
một cách vận chuyển mới
phương thức sản xuất
  • kiểu, mốt, thời trang
  • (ngôn ngữ học) lối, thức
  • (âm nhạc) điệu
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt