<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
modérer  
ngoại động từ
  • làm dịu bớt, giảm bớt, tiết chế
bớt giận
bớt chi tiêu
giảm tốc độ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt