<
Trang chủ » Tra từ
mixture  
['mikst∫ə]
danh từ
  • sự pha trộn, sự hỗn hợp
  • thứ pha trộn, vật hỗn hợp
  • (dược học) hỗn dược
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt