<
Trang chủ » Tra từ
mist  
[mist]
danh từ
  • sương mù
  • màn, màn che
động từ
  • mù sương
trời không mưa, chỉ mù sương
  • che mờ
mắt mờ đi vì nước mắt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt