<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mise  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
 • sự đặt, sự để, sự bỏ vào, sự cho vào
sự để vào nơi chắc chắn
sự cho vào chai
 • tiền đặt (đánh bạc), tiền hùn
đặt tiền
tăng gấp đôi tiền đặt
món tiền hùn vốn lớn
 • cách ăn mặc
trau chuốt cách ăn mặc
   • sự cập nhật
sự cập nhật một cuốn từ điển
   • sự cho về hưu
   • sự hạ thuỷ (tàu thuyền)
   • sự xử tử, sự giết đi
   • sự bóc trần
   • sự đuổi việc một thời gian
   • sự đặt giá
   • sự viết lại sạch sẽ
   • sự đưa vào khuôn phép
   • sự hiệu chỉnh
   • sự đẻ, sự sinh đẻ
   • sự đầu tư, sự bỏ vốn
   • sự buộc tội, sự tố cáo
   • sự áp dụng
   • (thân mật) sự chế giễu
   • sự cáo giác
   • sự cho lưu hành
   • sự đòi nợ, sự thúc nợ
   • sự ra lệnh
   • sự cho tạm nghỉ việc
   • sự vận dụng
   • sự đưa ra xét xử
   • sự phóng thích
   • sự cho chạy, sự khởi động
   • (ngành in) sự lên trang
   • sự cho chiếm hữu
   • sự đặt vấn đề thảo luận
   • sự khởi động (máy, xe)
   • sự khởi công
   • sự chuẩn bị thủ tục lên đường
   • sự dàn cảnh, sự đạo diễn
   • sự dùng lần đầu, sự cho chạy máy lần đầu
   • (đường sắt) sự nối đầu máy vào đoàn toa
   • sự khởi công, sự khởi động, sự phát động
   • sự khai khẩn, sự làm cho sinh lợi; sự làm nổi bật
   • sự đưa bán ra
   • sự miễn tố
   • sự đặt ngoài vòng pháp luật
   • tránh cho ai điều khó chịu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt