<
Trang chủ » Tra từ
millstone  
['milstoun]
danh từ
  • đá cối xay; thớt cối
      • trách nhiệm nặng nề mà mình phải gánh vác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt