<
Trang chủ » Tra từ
milk  
[milk]
danh từ
 • sữa
sữa đặc
nước sữa hạnh
sữa đã lấy hết kem
sữa bột
sữa bò tươi
 • nhựa mủ (cây), nước (dừa...)
   • câu chuyện/ý tưởng nhạt nhẽo
   • tính bản thiện của con người
ngoại động từ
 • vắt sữa
vắt sữa bò
 • bòn rút (của cải)
 • lấy (nhựa) ở cây; nặn (nọc) ở rắn
lấy nhựa trong cây ra
   • moi sạch những gì mà ai có được
nội động từ
 • cho sữa
mùa này bò cho nhiều sữa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt