<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
militaire  
tính từ
  • (thuộc) quân sự
nghệ thuật quân sự
trường quân sự
vùng quân sự
chiến thắng về quân sự
cảng quân sự; quân cảng
  • (thuộc) quân đội, (thuộc) quân nhân
đời sống quân đội
quân nhạc
viện quân y
quân phục
quân dịch
phản nghĩa Civil
danh từ giống đực
  • quân nhân, bộ đội
  • nghề nhà binh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt