<
Trang chủ » Tra từ
might  
[mait]
thì quá khứ của may
danh từ
  • sức mạnh
bằng sức mạnh, bằng vũ lực
với tất cả sức mạnh, dốc hết sức
      • lẽ phải thuộc về kẻ mạnh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt