<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
miff  
[mif]
danh từ
  • (thông tục) sự mếch lòng, sự phật ý
ngoại động từ
  • làm mếch lòng, làm phật ý
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt