<
Trang chủ » Tra từ
metric  
['metrik]
tính từ
  • theo hệ mét
hệ mét (dùng mét, kilôgam và lít làm đơn vị cơ sở)
sự đo đạc, kích thước, tỷ lệ tính theo mét
những chiếc đinh ốc này theo hệ mét
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt