<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mesure  
danh từ giống cái
 • sự đo
sự đo chiều dài
thang đo
sự đo khoảng cách
dụng cụ đo
 • đơn vị đo lường
đơn vị đo lường hợp pháp
 • kích thước
đo kích thước áo quần
 • biện pháp
biện pháp kỷ luật
những biện pháp có hiệu quả
 • chừng mực, giới hạn
thiếu chừng mực
tiêu xài có chừng mực
 • sự dè dặt
không còn dè dặt gì nữa
 • (âm nhạc) khuôn nhịp, nhịp
 • (thơ ca) cách luật; nhịp thở
 • (thể dục thể thao) tầm gươm (để đánh hay đỡ khi đấu gươm)
ngoài tầm gươm
   • xứng tầm, vừa tầm
đối thủ vừa tầm
   • lần lượt; dần dần
   • cứ càng... thì càng
   • dần dần tùy theo
   • đưa đến cực điểm
   • theo trình độ, theo khả năng
   • ở một mức độ nào đó
   • vượt mọi giới hạn, quá đáng
   • không công bằng, bên khinh bên trọng
   • tỏ hết khả năng
   • theo nhịp đều, đều đặn
   • đúng kích thước cần thiết
   • có khả năng; có thể
anh ta có thể trả lời
   • có ít xít ra nhiều
   • bán hời cho
   • giữ mức trung bình
   • quá đỗi
   • tìm cách xử trí
   • hết mực, vô song
   • may đo (quần áo)
   • (nghĩa bóng) thích hợp riêng cho (người nào, mục đích gì)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt