<
Trang chủ » Tra từ
mess  
[mes]
danh từ
 • tình trạng hỗn độn, tình trạng lộn xộn, tình trạng bừa bộn; tình trạng bẩn thỉu
tất cả gian phòng ở trong một tình trạng bừa bộn bẩn thỉu
 • người nhếch nhác, bẩn thỉu
 • nhóm người ăn chung (trong quân đội); bữa ăn (của các sĩ quan ăn tập thể trong doanh trại, trên tàu...)
đang ăn
đi ăn
 • phân (của chó, mèo...)
 • món thịt nhừ; món xúp hổ lốn
động từ
 • làm rối; làm bẩn; làm hỏng
làm rối tóc ai
   • ăn chung với ai
   • ăn chung với nhau
   • làm việc cẩu thả; làm việc tào lao
   • cư xử tệ bạc với ai
   • làm cái gì rối tung lên
   • can thiệp vào; xía vào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt