<
Trang chủ » Tra từ
mere  
[miə]
danh từ
  • (thơ ca) ao; hồ
tính từ
  • chỉ là
nó chỉ là một đứa trẻ con
chỉ mới nghĩ đến điều đó
      • vật nhỏ nhất; vật chẳng đáng kể chút nào
chỉ một tiếng động nhỏ nhất trong bụi cây cũng đủ làm ông ta giật mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt