<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mentir  
nội động từ
 • nói dối, nói láo, nói điêu
 • làm trái với; phủ nhận
làm trái với lương tâm
   • đi xa về tha hồ nói khoác
   • đã nói sai về việc ấy
   • nói dối như cuội
   • nói thực ra; nói thẳng thắn ra
   • tự dối mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt