<
Trang chủ » Tra từ
mention  
['men∫n]
danh từ
 • sự kể ra, sự nói đến, sự đề cập
đề cập đến một sự việc
ngoại động từ
 • kể ra, nói đến, đề cập
điều đó không được đề cập đến trong bức thư này
điều đó không đáng kể
   • được đề cập trên đây/dưới đây
   • không sao, không dám (để đáp lại lời cám ơn hoặc lời xin lỗi)
   • được tuyên dương công trạng
   • chưa tính; chưa kể đến
biệt thự này có hai mươi phòng, chưa kể một bãi đỗ xe thật rộng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt