<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
meilleur  
tính từ
 • tốt hơn, hơn
cái này tốt hơn cái kia
quyển sách tốt nhất
phần tốt nhất
những điều kiện tốt nhất
   • sớm hơn
phản nghĩa Pire
danh từ
 • người tốt nhất, người hơn cả
danh từ giống đực
 • cái tốt nhất, điều tốt nhất
   • được lợi
   • tôi hết sức vui lòng
   • vui buồn vẫn có nhau
   • (thể dục thể thao) thắng đối thủ
phó từ
 • hơn, tốt hơn
hôm nay trời tốt hơn, hôm nay trời đẹp hơn;
bông hồng này thơm hơn bông kia
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt