<
Trang chủ » Tra từ
meet  
[mi:t]
danh từ
 • nơi những người đi săn tụ họp với nhau
 • cuộc thi đấu
cuộc thi điền kinh
tính từ
 • phù hợp; thích đáng
ngoại động từ; động tính từ quá khứ là met
 • gặp, gặp gỡ
gặp ai ở ngoài phố
gặp ai giữa đường; (nghĩa bóng) thoả hiệp với ai
 • đi đón
đi đón ai ở ga
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xin giới thiệu, làm quen (với người nào)
meet Mr John Brown
xin giới thiệu ông Giôn-Brao
 • gặp, vấp phải, đương đầu
gặp nguy hiểm
vấp phải khó khăn
 • đáp ứng, thoả mãn, làm vừa lòng
thoả mãn một yêu cầu
được thoả mãn; được đáp ứng
 • nhận, tiếp nhận; chịu đựng, cam chịu
anh ấy nhận phần thưởng
chết, nhận lấy cái chết
 • thanh toán (hoá đơn...)
thanh toán tiền công vận chuyển
nội động từ
 • gặp nhau
khi nào chúng ta lại gặp nhau?
 • gặp gỡ, tụ họp, họp
ngày mai uỷ ban sẽ họp
 • gặp nhau, nối nhau, tiếp vào nhau, gắn vào nhau
   • gặp phải, vấp phải (khó khăn...)
   • tình cờ gặp ai
   • được nghe thấy
   • được trông thấy
   • nhìn vào mắt ai
   • thu vén tằn tiện để cuối tháng khỏi thiếu tiền
   • chầu trời; chết
   • thất bại ê chề
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt