<
Trang chủ » Tra từ
meddlesome  
['medlsəm]
tính từ
  • hay xen vào việc của người khác, thích xen vào việc của người khác, hay lăng xăng quấy rầy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt